Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Sớ đầu đuôi XSMB - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 18-06-2024
Sớ đầu đuôi Miền Bắc
Thứ Ba,18-06-2024 ,,,
Thứ Hai,17-06-2024 22,72,17,0300002
Chủ Nhật,16-06-2024 70,32,96,8117597
Thứ Bảy,15-06-2024 13,77,96,5240369
Thứ Sáu,14-06-2024 59,09,12,9080287
Thứ Năm,13-06-2024 98,35,48,0229826
Thứ Tư,12-06-2024 54,64,15,8486255
Thứ Ba,11-06-2024 07,53,52,1417409
Thứ Hai,10-06-2024 33,06,76,9244465
Chủ Nhật,09-06-2024 22,53,84,1929226
Thứ Bảy,08-06-2024 24,89,58,6663333
Thứ Sáu,07-06-2024 32,96,57,0104651
Thứ Năm,06-06-2024 28,07,14,1066688
Thứ Tư,05-06-2024 68,29,44,3297856
Thứ Ba,04-06-2024 15,82,18,5586127
Thứ Hai,03-06-2024 78,48,45,1535024
Chủ Nhật,02-06-2024 99,90,48,1127070
Thứ Bảy,01-06-2024 70,49,68,1912612
Thứ Sáu,31-05-2024 35,72,90,0406102
Thứ Năm,30-05-2024 12,84,68,3298932
Thứ Tư,29-05-2024 07,20,52,4960031
Thứ Ba,28-05-2024 63,29,75,1247490
Thứ Hai,27-05-2024 40,07,32,5272578
Chủ Nhật,26-05-2024 61,92,08,3353398
Thứ Bảy,25-05-2024 43,55,10,2309743
Thứ Sáu,24-05-2024 82,60,02,2270098
Thứ Năm,23-05-2024 51,87,41,6013182
Thứ Tư,22-05-2024 06,61,62,6439397
Thứ Ba,21-05-2024 79,73,50,8755200
Thứ Hai,20-05-2024 24,50,89,5205966