Sớ đầu đuôi Miền Nam - Sớ đầu đuôi XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 19-04-2024
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Thứ Năm,18-04-2024 Tây Ninh48-21An Giang31-42Bình Thuận27-58
Thứ Tư,17-04-2024 Đồng Nai02-37Cần Thơ33-27Sóc Trăng89-64
Thứ Ba,16-04-2024 Bến Tre23-25Vũng Tàu58-77Bạc Liêu74-05
Thứ Hai,15-04-2024 Hồ Chí Minh98-84Đồng Tháp41-22Cà Mau35-43
Chủ Nhật,14-04-2024 Tiền Giang78-73Kiên Giang91-44Đà Lạt69-78
Thứ Tư,27-03-2024 Đồng Nai60-23Cần Thơ23-18Sóc Trăng52-40
Thứ Ba,26-03-2024 Bến Tre11-73Vũng Tàu19-19Bạc Liêu17-32
Thứ Hai,25-03-2024 Hồ Chí Minh67-48Đồng Tháp92-15Cà Mau82-85
Chủ Nhật,24-03-2024 Tiền Giang77-45Kiên Giang94-26Đà Lạt66-85
Thứ Bảy,23-03-2024 Hồ Chí Minh67-34Long An39-87Bình Phước51-95Hậu Giang18-28
Thứ Sáu,22-03-2024 Vĩnh Long98-29Bình Dương97-59Trà Vinh75-95
Thứ Năm,21-03-2024 Tây Ninh51-10An Giang04-57Bình Thuận11-37
Thứ Tư,20-03-2024 Đồng Nai25-92Cần Thơ55-44Sóc Trăng19-37
Thứ Ba,19-03-2024 Bến Tre90-60Vũng Tàu01-47Bạc Liêu95-39
Thứ Hai,18-03-2024 Hồ Chí Minh64-59Đồng Tháp10-40Cà Mau42-58
Chủ Nhật,17-03-2024 Tiền Giang38-25Kiên Giang26-65Đà Lạt88-25
Thứ Bảy,16-03-2024 Hồ Chí Minh00-16Long An90-06Bình Phước54-59Hậu Giang13-09
Thứ Sáu,15-03-2024 Vĩnh Long83-99Bình Dương13-15Trà Vinh71-94
Thứ Năm,14-03-2024 Tây Ninh17-08An Giang13-46Bình Thuận54-09
Thứ Tư,13-03-2024 Đồng Nai52-44Cần Thơ16-72Sóc Trăng71-43
Thứ Ba,12-03-2024 Bến Tre02-45Vũng Tàu80-27Bạc Liêu44-57
Thứ Hai,11-03-2024 Hồ Chí Minh75-58Đồng Tháp44-10Cà Mau64-34
Chủ Nhật,10-03-2024 Tiền Giang62-36Kiên Giang92-99Đà Lạt77-73
Thứ Bảy,09-03-2024 Hồ Chí Minh95-56Long An62-03Bình Phước53-02Hậu Giang91-53
Thứ Sáu,08-03-2024 Vĩnh Long65-45Bình Dương18-54Trà Vinh12-47
Thứ Năm,07-03-2024 Tây Ninh91-96An Giang84-24Bình Thuận11-42
Thứ Tư,06-03-2024 Đồng Nai95-03Cần Thơ98-80Sóc Trăng19-12
Thứ Ba,05-03-2024 Bến Tre14-82Vũng Tàu95-38Bạc Liêu45-20
Thứ Hai,04-03-2024 Hồ Chí Minh96-72Đồng Tháp69-34Cà Mau39-71
Chủ Nhật,03-03-2024 Tiền Giang14-88Kiên Giang52-43Đà Lạt68-28