Sớ đầu đuôi Miền Trung - Sớ đầu đuôi XSMT - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 19-04-2024
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Thứ Năm,18-04-2024 Bình Định25-66Quảng Trị64-54Quảng Bình17-49
Thứ Tư,17-04-2024 Đà Nẵng66-24Khánh Hòa31-34
Thứ Ba,16-04-2024 Đắc Lắc42-04Quảng Nam00-78
Thứ Hai,15-04-2024 Phú Yên23-36TT Huế13-58
Chủ Nhật,14-04-2024 Kon Tum86-22Khánh Hòa01-05TT Huế34-55
Thứ Tư,27-03-2024 Đà Nẵng92-22Khánh Hòa83-26
Thứ Ba,26-03-2024 Đắc Lắc81-00Quảng Nam91-51
Thứ Hai,25-03-2024 Phú Yên28-01TT Huế43-38
Chủ Nhật,24-03-2024 Kon Tum90-87Khánh Hòa16-94TT Huế26-35
Thứ Bảy,23-03-2024 Đà Nẵng88-53Quảng Ngãi30-11Đắc Nông01-64
Thứ Sáu,22-03-2024 Gia Lai49-28Ninh Thuận75-90
Thứ Năm,21-03-2024 Bình Định65-69Quảng Trị37-29Quảng Bình87-54
Thứ Tư,20-03-2024 Đà Nẵng48-27Khánh Hòa50-59
Thứ Ba,19-03-2024 Đắc Lắc18-29Quảng Nam50-03
Thứ Hai,18-03-2024 Phú Yên64-50TT Huế30-84
Chủ Nhật,17-03-2024 Kon Tum02-96Khánh Hòa03-02TT Huế09-30
Thứ Bảy,16-03-2024 Đà Nẵng25-03Quảng Ngãi03-97Đắc Nông48-52
Thứ Sáu,15-03-2024 Gia Lai83-74Ninh Thuận56-78
Thứ Năm,14-03-2024 Bình Định07-63Quảng Trị34-78Quảng Bình49-71
Thứ Tư,13-03-2024 Đà Nẵng74-63Khánh Hòa84-99
Thứ Ba,12-03-2024 Đắc Lắc91-71Quảng Nam96-63
Thứ Hai,11-03-2024 Phú Yên80-57TT Huế00-56
Chủ Nhật,10-03-2024 Kon Tum98-93Khánh Hòa36-34TT Huế02-17
Thứ Bảy,09-03-2024 Đà Nẵng67-05Quảng Ngãi18-25Đắc Nông28-28
Thứ Sáu,08-03-2024 Gia Lai15-43Ninh Thuận16-70
Thứ Năm,07-03-2024 Bình Định87-17Quảng Trị49-14Quảng Bình60-54
Thứ Tư,06-03-2024 Đà Nẵng45-50Khánh Hòa72-66
Thứ Ba,05-03-2024 Đắc Lắc14-23Quảng Nam74-73
Thứ Hai,04-03-2024 Phú Yên93-25TT Huế06-89
Chủ Nhật,03-03-2024 Kon Tum05-41Khánh Hòa45-94TT Huế82-94