Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 19-04-2024
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền Bắc
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 5 lần từ 18/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-04-2024 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
17-04-2024 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
16-04-2024 1 lần 7 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần
15-04-2024 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
14-04-2024 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 5 lần từ 18/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-04-2024 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần
17-04-2024 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần
16-04-2024 3 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
15-04-2024 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần
14-04-2024 5 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-04-2024 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần
17-04-2024 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
16-04-2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần
15-04-2024 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần
14-04-2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 7 lần 2 lần 5 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần