Sớ đầu đuôi MN Thứ ba - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN NAM

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 17-04-2024
Sớ đầu đuôi Miền Nam
Thứ Tư,27-03-2024 Đồng Nai60-23Cần Thơ23-18Sóc Trăng52-40
Thứ Tư,20-03-2024 Đồng Nai25-92Cần Thơ55-44Sóc Trăng19-37
Thứ Tư,13-03-2024 Đồng Nai52-44Cần Thơ16-72Sóc Trăng71-43
Thứ Tư,06-03-2024 Đồng Nai95-03Cần Thơ98-80Sóc Trăng19-12
Thứ Tư,28-02-2024 Đồng Nai65-58Cần Thơ61-09Sóc Trăng24-92
Thứ Tư,21-02-2024 Đồng Nai68-30Cần Thơ62-09Sóc Trăng93-40
Thứ Tư,14-02-2024 Đồng Nai00-01Cần Thơ56-03Sóc Trăng79-41
Thứ Tư,07-02-2024 Đồng Nai46-78Cần Thơ64-55Sóc Trăng25-96
Thứ Tư,31-01-2024 Đồng Nai55-96Cần Thơ90-25Sóc Trăng72-90
Thứ Tư,24-01-2024 Đồng Nai22-39Cần Thơ19-29Sóc Trăng60-77
Thứ Tư,17-01-2024 Đồng Nai20-02Cần Thơ59-22Sóc Trăng42-05
Thứ Tư,10-01-2024 Đồng Nai79-58Cần Thơ39-20Sóc Trăng04-61
Thứ Tư,03-01-2024 Đồng Nai53-74Cần Thơ10-88Sóc Trăng35-32
Thứ Tư,27-12-2023 Đồng Nai23-95Cần Thơ57-68Sóc Trăng35-53
Thứ Tư,20-12-2023 Đồng Nai14-81Cần Thơ31-64Sóc Trăng44-55
Thứ Tư,06-09-2023 Đồng Nai79-36Cần Thơ91-49Sóc Trăng02-72
Thứ Tư,30-08-2023 Đồng Nai69-88Cần Thơ22-28Sóc Trăng66-46
Thứ Tư,23-08-2023 Đồng Nai16-03Cần Thơ52-38Sóc Trăng86-24
Thứ Tư,16-08-2023 Đồng Nai65-83Cần Thơ00-83Sóc Trăng69-40
Thứ Tư,09-08-2023 Đồng Nai40-44Cần Thơ03-58Sóc Trăng99-87
Thứ Tư,02-08-2023 Đồng Nai18-61Cần Thơ51-66Sóc Trăng23-58
Thứ Tư,26-07-2023 Đồng Nai96-74Cần Thơ48-83Sóc Trăng85-55
Thứ Tư,19-07-2023 Đồng Nai64-32Cần Thơ06-11Sóc Trăng65-61
Thứ Tư,12-07-2023 Đồng Nai69-75Cần Thơ23-74Sóc Trăng01-94
Thứ Tư,05-07-2023 Đồng Nai49-61Cần Thơ50-12Sóc Trăng63-33
Thứ Tư,28-06-2023 Đồng Nai23-65Cần Thơ57-53Sóc Trăng31-45
Thứ Tư,21-06-2023 Đồng Nai88-05Cần Thơ99-86Sóc Trăng92-95
Thứ Tư,14-06-2023 Đồng Nai20-86Cần Thơ61-49Sóc Trăng86-09
Thứ Tư,07-06-2023 Đồng Nai50-81Cần Thơ19-37Sóc Trăng56-59
Thứ Tư,31-05-2023 Đồng Nai82-56Cần Thơ85-65Sóc Trăng91-21