Sớ đầu đuôi MT Thứ bảy - Sớ đầu đuôi XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 17-04-2024
Sớ đầu đuôi Miền Trung
Chủ Nhật,14-04-2024 Kon Tum86-22Khánh Hòa01-05TT Huế34-55
Chủ Nhật,24-03-2024 Kon Tum90-87Khánh Hòa16-94TT Huế26-35
Chủ Nhật,17-03-2024 Kon Tum02-96Khánh Hòa03-02TT Huế09-30
Chủ Nhật,10-03-2024 Kon Tum98-93Khánh Hòa36-34TT Huế02-17
Chủ Nhật,03-03-2024 Kon Tum05-41Khánh Hòa45-94TT Huế82-94
Chủ Nhật,25-02-2024 Kon Tum54-53Khánh Hòa13-76TT Huế47-10
Chủ Nhật,18-02-2024 Kon Tum05-47Khánh Hòa30-24TT Huế16-02
Chủ Nhật,11-02-2024 Kon Tum81-46Khánh Hòa98-49TT Huế50-44
Chủ Nhật,28-01-2024 Kon Tum21-15Khánh Hòa66-89TT Huế70-11
Chủ Nhật,21-01-2024 Kon Tum21-67Khánh Hòa93-98TT Huế34-10
Chủ Nhật,14-01-2024 Kon Tum98-88Khánh Hòa20-12TT Huế07-75
Chủ Nhật,07-01-2024 Kon Tum84-70Khánh Hòa34-89TT Huế26-59
Chủ Nhật,31-12-2023 Kon Tum43-88Khánh Hòa16-42TT Huế19-92
Chủ Nhật,24-12-2023 Kon Tum74-89Khánh Hòa28-52TT Huế00-13
Chủ Nhật,03-09-2023 Kon Tum10-09Khánh Hòa52-54TT Huế38-75
Chủ Nhật,27-08-2023 Kon Tum73-72Khánh Hòa47-29TT Huế53-75
Chủ Nhật,20-08-2023 Kon Tum73-37Khánh Hòa80-32TT Huế83-11
Chủ Nhật,13-08-2023 Kon Tum68-46Khánh Hòa26-70TT Huế52-81
Chủ Nhật,06-08-2023 Kon Tum37-70Khánh Hòa67-29TT Huế84-49
Chủ Nhật,30-07-2023 Kon Tum67-81Khánh Hòa82-39TT Huế64-44
Chủ Nhật,23-07-2023 Kon Tum38-92Khánh Hòa51-25TT Huế69-58
Chủ Nhật,16-07-2023 Kon Tum31-78Khánh Hòa44-11TT Huế04-26
Chủ Nhật,09-07-2023 Kon Tum30-69Khánh Hòa51-96TT Huế38-40
Chủ Nhật,02-07-2023 Kon Tum18-24Khánh Hòa44-29TT Huế63-22
Chủ Nhật,25-06-2023 Kon Tum66-18Khánh Hòa77-97TT Huế70-47
Chủ Nhật,18-06-2023 Kon Tum91-06Khánh Hòa93-66TT Huế40-07
Chủ Nhật,11-06-2023 Kon Tum04-84Khánh Hòa41-58TT Huế40-33
Chủ Nhật,04-06-2023 Kon Tum00-00Khánh Hòa25-01TT Huế10-48
Chủ Nhật,28-05-2023 Kon Tum-Khánh Hòa-TT Huế-
Chủ Nhật,21-05-2023 Khánh Hòa14-77TT Huế54-59Kon Tum23-36