Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Định hôm nay

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 17-04-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
88 36 91 50
13 20 78 92

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 69

Ngày 21-03-2024
666069
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
07-02-2019 724469 14-02-2019 476988
18-01-2018 650269 25-01-2018 179436
08-12-2016 11769 15-12-2016 89691
06-06-2013 137269 13-06-2013 712750
07-02-2013 705969 14-02-2013 261113
07-06-2012 99569 14-06-2012 75220
27-10-2011 25869 03-11-2011 45578
28-01-2010 39769 04-02-2010 79292

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 69

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
88 1 lần 36 1 lần 91 1 lần 50 1 lần 13 1 lần
20 1 lần 78 1 lần 92 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 2 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 2 lần 0 lần
9 2 lần 0 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 9(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 8(1 lần) 0(0 lần) 4(0 lần) 6(0 lần)
Đuôi 8(2 lần) 0(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 6(1 lần) 9(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần) 4(0 lần)
Tổng 5(2 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 6(1 lần) 9(1 lần) 4(1 lần) 8(0 lần) 3(0 lần) 7(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 18/04 hàng năm

18-04-2019 214214
18-04-2013 701483