Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bạc Liêu hôm nay

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 17-04-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
22 01 31 53
47 96 04 78

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 05

Ngày 16-04-2024
433905
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
13-02-2024 789605 20-02-2024 812901
28-01-2020 335205 04-02-2020 794431
22-10-2019 729705 29-10-2019 702453
13-02-2018 850605 20-02-2018 691047
20-10-2015 935805 27-10-2015 087396
09-09-2014 945105 16-09-2014 685304
21-01-2014 334805 28-01-2014 578778
18-06-2013 779205 25-06-2013 136422
09-02-2010 243905 16-02-2010 518222
09-06-2009 666705 16-06-2009 230890

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 05

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
22 2 lần 01 1 lần 31 1 lần 53 1 lần 47 1 lần
96 1 lần 04 1 lần 78 1 lần 90 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 4 lần
5 1 lần 0 lần 2 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 2 lần 0 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 0(2 lần) 2(2 lần) 9(2 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 1(0 lần) 6(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 2(2 lần) 1(2 lần) 0(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 7(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 9(0 lần) 5(0 lần)
Tổng 4(4 lần) 1(2 lần) 5(2 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 2(0 lần) 0(0 lần) 3(0 lần) 7(0 lần) 6(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ tư sau khi ra 05 vào ngày trước đó

Ngày 16-04-2024
433905
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
13-02-2024 789605 20-02-2024 812901
28-01-2020 335205 04-02-2020 794431
22-10-2019 729705 29-10-2019 702453
13-02-2018 850605 20-02-2018 691047
20-10-2015 935805 27-10-2015 087396
09-09-2014 945105 16-09-2014 685304
21-01-2014 334805 28-01-2014 578778
18-06-2013 779205 25-06-2013 136422
09-02-2010 243905 16-02-2010 518222
09-06-2009 666705 16-06-2009 230890

Các giải đặc biệt ngày 23/04 hàng năm

23-04-2019 840287
23-04-2013 185571