Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đà Lạt hôm nay

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 17-04-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
98 46 81 87
36 26 83

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 78

Ngày 14-04-2024
402478
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
20-06-2021 491178 27-06-2021 960198
15-09-2019 061878 22-09-2019 440346
26-05-2019 816978 02-06-2019 399181
28-04-2019 689578 05-05-2019 757987
21-10-2018 135378 28-10-2018 289436
10-04-2016 496778 17-04-2016 192526
28-04-2013 273978 05-05-2013 604883

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 78

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
98 1 lần 46 1 lần 81 1 lần 87 1 lần 36 1 lần
26 1 lần 83 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 3 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 3 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 2 lần

Thống kê chạm

Đầu 8(3 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần)
Đuôi 6(3 lần) 8(1 lần) 3(1 lần) 1(1 lần) 7(1 lần) 2(0 lần) 4(0 lần) 9(0 lần) 0(0 lần) 5(0 lần)
Tổng 9(2 lần) 8(1 lần) 1(1 lần) 7(1 lần) 0(1 lần) 5(1 lần) 6(0 lần) 3(0 lần) 2(0 lần) 4(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 21/04 hàng năm

21-04-2019 852526
21-04-2013 910684