Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đồng Nai hôm nay

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 17-04-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
34 90 42 49
14 13 96 28

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 23

Ngày 27-03-2024
641923
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
04-05-2022 033323 11-05-2022 376634
23-06-2021 260023 30-06-2021 235490
31-03-2021 452523 07-04-2021 702542
27-01-2021 330623 03-02-2021 665134
01-03-2017 498523 08-03-2017 650349
01-02-2017 013423 08-02-2017 951814
18-01-2017 556323 25-01-2017 910413
10-08-2016 347823 17-08-2016 630596
16-02-2011 918423 23-02-2011 913828

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 23

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
34 2 lần 90 1 lần 42 1 lần 49 1 lần 14 1 lần
13 1 lần 96 1 lần 28 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 2 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 2 lần 1 lần 1 lần
4 2 lần 3 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 2 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 2 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 2 lần 1 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 1(2 lần) 3(2 lần) 4(2 lần) 9(2 lần) 2(1 lần) 0(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 4(3 lần) 3(1 lần) 9(1 lần) 2(1 lần) 0(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 1(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần)
Tổng 5(2 lần) 7(2 lần) 4(1 lần) 3(1 lần) 9(1 lần) 0(1 lần) 6(1 lần) 2(0 lần) 8(0 lần) 1(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 17/04 hàng năm

17-04-2019 978726
17-04-2013 716651