Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp hôm nay

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 17-04-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
47 85 79 39
99 23 88 59

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 22

Ngày 15-04-2024
746822
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
20-12-2021 268522 27-12-2021 336247
27-07-2020 291822 03-08-2020 520547
27-05-2019 311622 03-06-2019 381285
16-10-2017 166722 23-10-2017 690079
06-03-2017 950322 13-03-2017 949039
26-05-2014 881522 02-06-2014 524399
21-04-2014 161322 28-04-2014 811323
20-08-2012 196322 27-08-2012 851088
26-03-2012 218322 02-04-2012 981759
14-06-2010 458922 21-06-2010 683890
22-06-2009 746622 29-06-2009 185841
13-04-2009 825922 20-04-2009 323372
16-03-2009 81922 23-03-2009 29545

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 22

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
47 2 lần 85 1 lần 79 1 lần 39 1 lần 99 1 lần
23 1 lần 88 1 lần 59 1 lần 90 1 lần 41 1 lần
72 1 lần 45 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 4 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 2 lần 2 lần
6 0 lần 0 lần 2 lần
7 2 lần 2 lần 0 lần
8 2 lần 1 lần 1 lần
9 2 lần 4 lần 3 lần

Thống kê chạm

Đầu 4(4 lần) 7(2 lần) 8(2 lần) 9(2 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 5(1 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 6(0 lần)
Đuôi 9(4 lần) 7(2 lần) 5(2 lần) 8(1 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 4(0 lần) 6(0 lần)
Tổng 9(3 lần) 5(2 lần) 1(2 lần) 6(2 lần) 8(1 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 7(0 lần) 0(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 22/04 hàng năm

22-04-2019 038280
22-04-2013 021056