Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Phú Yên hôm nay

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 17-04-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
99 0 22 96
69 59 36 92

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 36

Ngày 15-04-2024
049036
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
27-02-2023 605636 13-03-2023 0
10-10-2022 488036 17-10-2022 594322
13-06-2022 172136 20-06-2022 268899
28-09-2020 433236 05-10-2020 843096
08-06-2020 982136 15-06-2020 035469
09-10-2017 056636 16-10-2017 571159
02-10-2017 437936 09-10-2017 056636
09-11-2015 548936 16-11-2015 390999
03-08-2015 912736 10-08-2015 248992
28-07-2014 361736 04-08-2014 190057
28-10-2013 944336 04-11-2013 761332
31-05-2010 14536 07-06-2010 30891
05-10-2009 61436 12-10-2009 05352

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 36

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
99 2 lần 0 1 lần 22 1 lần 96 1 lần 69 1 lần
59 1 lần 36 1 lần 92 1 lần 57 1 lần 32 1 lần
91 1 lần 52 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 1 lần 3 lần
1 0 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 4 lần 2 lần
3 2 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 3 lần
5 3 lần 0 lần 4 lần
6 1 lần 2 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 2 lần
8 0 lần 0 lần 3 lần
9 5 lần 4 lần 2 lần

Thống kê chạm

Đầu 9(5 lần) 5(3 lần) 3(2 lần) 0(1 lần) 2(1 lần) 6(1 lần) 1(0 lần) 4(0 lần) 7(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 9(4 lần) 2(4 lần) 6(2 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 7(1 lần) 5(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 8(0 lần)
Tổng 5(4 lần) 0(3 lần) 4(3 lần) 8(3 lần) 9(2 lần) 2(2 lần) 1(2 lần) 7(2 lần) 6(1 lần) 3(1 lần)

Các giải đặc biệt ngày 22/04 hàng năm

22-04-2019 389672
22-04-2013 467808