Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Bình hôm nay

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 17-04-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
71 54 47 57
52 00 04 22

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 54

Ngày 21-03-2024
882454
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
07-03-2024 715054 14-03-2024 399171
29-02-2024 096454 07-03-2024 715054
01-04-2021 852954 08-04-2021 023147
07-01-2021 140054 14-01-2021 354957
22-11-2018 031554 29-11-2018 664552
14-12-2017 478254 21-12-2017 387500
04-05-2017 814954 11-05-2017 537604
03-11-2016 86554 10-11-2016 22222
28-07-2016 46154 04-08-2016 85027
10-03-2016 387554 17-03-2016 183892
18-12-2014 305854 25-12-2014 176184
16-12-2010 98154 23-12-2010 65824
23-09-2010 19654 30-09-2010 95616
03-12-2009 92054 10-12-2009 29785

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 54

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
71 1 lần 54 1 lần 47 1 lần 57 1 lần 52 1 lần
00 1 lần 04 1 lần 22 1 lần 27 1 lần 92 1 lần
84 1 lần 24 1 lần 16 1 lần 85 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 3 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần
3 0 lần 0 lần 2 lần
4 1 lần 4 lần 3 lần
5 3 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 2 lần
7 1 lần 3 lần 3 lần
8 2 lần 0 lần 2 lần
9 1 lần 0 lần 3 lần

Thống kê chạm

Đầu 2(3 lần) 5(3 lần) 0(2 lần) 8(2 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 7(1 lần) 9(1 lần) 3(0 lần) 6(0 lần)
Đuôi 4(4 lần) 2(3 lần) 7(3 lần) 5(1 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 6(1 lần) 8(0 lần) 9(0 lần) 3(0 lần)
Tổng 4(3 lần) 2(3 lần) 7(3 lần) 1(3 lần) 9(3 lần) 0(2 lần) 6(2 lần) 8(2 lần) 3(2 lần) 5(1 lần)

Các giải đặc biệt ngày 18/04 hàng năm

18-04-2019 221215
18-04-2013 10068