Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Tây Ninh hôm nay

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 17-04-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
97 17 76 69
79 93 04 83

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 10

Ngày 21-03-2024
921610
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
23-12-2021 479810 30-12-2021 119717
04-03-2021 962910 11-03-2021 513476
29-08-2019 376010 05-09-2019 592397
09-05-2019 555910 16-05-2019 154469
30-11-2017 369910 07-12-2017 312379
19-05-2016 541410 26-05-2016 841693
25-12-2014 376110 01-01-2015 617304
07-11-2013 835110 14-11-2013 560997
08-09-2011 896110 15-09-2011 596183
23-06-2011 652910 30-06-2011 840675

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 10

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
97 2 lần 17 1 lần 76 1 lần 69 1 lần 79 1 lần
93 1 lần 04 1 lần 83 1 lần 75 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 2 lần
3 0 lần 2 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 3 lần
7 3 lần 3 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 3 lần 2 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 7(3 lần) 9(3 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 5(0 lần)
Đuôi 7(3 lần) 9(2 lần) 3(2 lần) 6(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 8(0 lần) 2(0 lần)
Tổng 6(3 lần) 2(2 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 1(1 lần) 8(1 lần) 7(0 lần) 9(0 lần) 0(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 18/04 hàng năm

18-04-2019 433425
18-04-2013 196786