Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Trà Vinh hôm nay

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 16-07-2024

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
84 45 18 40
58

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 05

Ngày 12-07-2024
120505
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
18-12-2020 052805 25-12-2020 203884
11-05-2018 822105 18-05-2018 820545
14-04-2017 601605 21-04-2017 364484
28-09-2012 418505 05-10-2012 344618
20-04-2012 239905 27-04-2012 966740
21-01-2011 508705 28-01-2011 978358

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 05

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
84 2 lần 45 1 lần 18 1 lần 40 1 lần 58 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 2 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 2 lần 2 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 2 lần 2 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 2 lần

Thống kê chạm

Đầu 8(2 lần) 4(2 lần) 1(1 lần) 5(1 lần) 0(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 8(2 lần) 4(2 lần) 5(1 lần) 0(1 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần) 9(0 lần)
Tổng 2(2 lần) 9(2 lần) 4(1 lần) 3(1 lần) 8(0 lần) 5(0 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 19/07 hàng năm

19-07-2019 723614
19-07-2013 031972