Thống kê đầu đuôi XSHG - Bảng đầu đuôi xổ số Hậu Giang

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 17-04-2024
Thống kê đầu đuôi xổ số Hậu Giang
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 20 lần từ 23/03/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-03-2024 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần
16-03-2024 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần
09-03-2024 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần
02-03-2024 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần
24-02-2024 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
17-02-2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
10-02-2024 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần
27-01-2024 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
20-01-2024 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
13-01-2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
06-01-2024 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
30-12-2023 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
23-12-2023 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
02-09-2023 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 7 lần 0 lần 3 lần
26-08-2023 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
19-08-2023 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
12-08-2023 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 6 lần
05-08-2023 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
29-07-2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
22-07-2023 1 lần 3 lần 6 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 20 lần từ 23/03/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-03-2024 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
16-03-2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần
09-03-2024 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần
02-03-2024 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
24-02-2024 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
17-02-2024 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần
10-02-2024 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
27-01-2024 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
20-01-2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
13-01-2024 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần
06-01-2024 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
30-12-2023 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
23-12-2023 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
02-09-2023 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
26-08-2023 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần
19-08-2023 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
12-08-2023 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
05-08-2023 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần
29-07-2023 4 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
22-07-2023 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-03-2024 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần
16-03-2024 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
09-03-2024 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 6 lần 0 lần
02-03-2024 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần
24-02-2024 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
17-02-2024 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
10-02-2024 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần
27-01-2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
20-01-2024 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
13-01-2024 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần
06-01-2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
30-12-2023 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
23-12-2023 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
02-09-2023 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
26-08-2023 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần
19-08-2023 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
12-08-2023 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần
05-08-2023 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần
29-07-2023 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần
22-07-2023 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần