Thống kê đầu đuôi XSQNA - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Nam

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 17-04-2024
Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Nam
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Nam trong vòng 20 lần từ 16/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-04-2024 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần
26-03-2024 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
19-03-2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần
12-03-2024 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
05-03-2024 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
27-02-2024 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần
20-02-2024 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 5 lần
13-02-2024 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
30-01-2024 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
23-01-2024 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần
16-01-2024 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
09-01-2024 0 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
02-01-2024 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
26-12-2023 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
19-12-2023 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
05-09-2023 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
29-08-2023 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
22-08-2023 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần
15-08-2023 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
08-08-2023 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Nam trong vòng 20 lần từ 16/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-04-2024 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần
26-03-2024 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần
19-03-2024 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
12-03-2024 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
05-03-2024 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
27-02-2024 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần
20-02-2024 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần
13-02-2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
30-01-2024 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
23-01-2024 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần
16-01-2024 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần
09-01-2024 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
02-01-2024 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
26-12-2023 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
19-12-2023 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
05-09-2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
29-08-2023 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần
22-08-2023 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
15-08-2023 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần
08-08-2023 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-04-2024 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
26-03-2024 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
19-03-2024 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
12-03-2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần
05-03-2024 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
27-02-2024 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
20-02-2024 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần
13-02-2024 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
30-01-2024 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
23-01-2024 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
16-01-2024 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần
09-01-2024 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
02-01-2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
26-12-2023 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
19-12-2023 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
05-09-2023 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
29-08-2023 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
22-08-2023 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần
15-08-2023 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
08-08-2023 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần