Thống kê đầu đuôi XSST - Bảng đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 17-04-2024
Thống kê đầu đuôi xổ số Sóc Trăng
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 20 lần từ 27/03/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-03-2024 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
20-03-2024 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
13-03-2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
06-03-2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần
28-02-2024 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
21-02-2024 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
14-02-2024 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
07-02-2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 5 lần
31-01-2024 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần
24-01-2024 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
17-01-2024 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần
10-01-2024 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
03-01-2024 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần
27-12-2023 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần
20-12-2023 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần
06-09-2023 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
30-08-2023 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần
23-08-2023 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
16-08-2023 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
09-08-2023 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 6 lần 2 lần 4 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 20 lần từ 27/03/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-03-2024 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần
20-03-2024 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần
13-03-2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần
06-03-2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần
28-02-2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
21-02-2024 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần
14-02-2024 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
07-02-2024 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần
31-01-2024 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
24-01-2024 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần
17-01-2024 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
10-01-2024 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
03-01-2024 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
27-12-2023 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
20-12-2023 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
06-09-2023 0 lần 0 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
30-08-2023 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần
23-08-2023 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần
16-08-2023 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
09-08-2023 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-03-2024 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần
20-03-2024 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần
13-03-2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
06-03-2024 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
28-02-2024 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần
21-02-2024 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
14-02-2024 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
07-02-2024 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
31-01-2024 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần
24-01-2024 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
17-01-2024 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần
10-01-2024 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần
03-01-2024 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần
27-12-2023 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
20-12-2023 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần
06-09-2023 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần
30-08-2023 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần
23-08-2023 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần
16-08-2023 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
09-08-2023 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần