Thống kê đầu đuôi XSGL - Bảng đầu đuôi xổ số Gia Lai

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 17-04-2024
Thống kê đầu đuôi xổ số Gia Lai
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 20 lần từ 22/03/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-03-2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần
15-03-2024 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
08-03-2024 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
01-03-2024 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
23-02-2024 7 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
16-02-2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
09-02-2024 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần
26-01-2024 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
19-01-2024 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
12-01-2024 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
05-01-2024 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
29-12-2023 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
22-12-2023 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
08-09-2023 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần
01-09-2023 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
25-08-2023 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
18-08-2023 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần
11-08-2023 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
04-08-2023 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần
28-07-2023 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 20 lần từ 22/03/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-03-2024 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
15-03-2024 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
08-03-2024 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần
01-03-2024 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần
23-02-2024 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
16-02-2024 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
09-02-2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
26-01-2024 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
19-01-2024 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần
12-01-2024 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần
05-01-2024 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
29-12-2023 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần
22-12-2023 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
08-09-2023 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
01-09-2023 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần
25-08-2023 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
18-08-2023 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
11-08-2023 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
04-08-2023 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 0 lần 3 lần
28-07-2023 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-03-2024 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
15-03-2024 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
08-03-2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần
01-03-2024 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần
23-02-2024 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
16-02-2024 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần
09-02-2024 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
26-01-2024 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
19-01-2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
12-01-2024 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần
05-01-2024 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 6 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
29-12-2023 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần
22-12-2023 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
08-09-2023 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
01-09-2023 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
25-08-2023 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần
18-08-2023 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
11-08-2023 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
04-08-2023 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần
28-07-2023 0 lần 2 lần 4 lần 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần